Landmåling på Vestlandet

Vi kan utføre dei fleste landmålingstenester innan utsetting, innmåling og prosjektering. Vi tilbyr og AS-Built dokumentasjon, mengdberekning og produksjon av 3D-maskinstyringsfiler.

Les meirKontakt oss

Landmåling med moderne utstyr på Vestlandet

Vi kan utføre dei fleste landmålingstenester innan utsetting, innmåling og prosjektering. Vi tilbyr også AS-Built dokumentasjon, mengdeberekning og produksjon av 3D-maskinstyringsfiler.

Dronar er ei nyttig teknologisk nyvinning bl.a. for område der du ynskjer oppmåling/kartleggjing.

Kartlegging med drone

Dronar er ei nyttig teknologisk nyvinning bl.a. for område der du ynskjer oppmåling/kartlegging f. eks. før anbod, få dokumentert framdrift på anlegget, der stat og kommune ynskjer innmålt/ dokumentert kart og bebygging osv.

Vi leiger ut oppmålingsingeniørar på fulltid på større anlegg og vi tar mindre løpande stikkingsoppdrag

Landmåling Stikking

Vi tilbyr ordinære landmålingstjenester som kan innbære innmåling eller utstikking med GPS eller Totalstasjon. Nøyaktige tiltak krev kanskje totalstasjon, men med enklere tiltak kan en nøye seg med GPS.

Vi har utarbeidd kvalitetsikringsplanar og rutinar for dette som sikrar at arbeidet utførast i samspel med gjeldene lovverk.

Oppmåling iht. matrikkellova

Fleire av våre oppmålingsingeniørar har bestyrar-kompetanse og lang erfaring med å utføre oppmålingsforretningar. Geo Pro Vest har utarbeidd kvalitetsikringsplanar og rutinar for dette som sikrar at arbeidet utførast i samspel med gjeldene lovverk.

All dokumentasjon som trengs leverast og koordinerast i samråd med kommunen.

Byggesøknad Tomtedeling

Vi hjelp deg med byggesøknad i forbinding med tiltak knytt mot ny bolig, endring av eksisterande tomter, oppføring av natursteinsmurar, oppføring av garasje og liknande. Vi kan og hjelpe med søknad knytt til frådeling av tomter, arealoverføring osv.

Vi femner om eit stort arbeidsfelt – så har du ei problemstilling er det berre å ta kontakt med oss for å høyre om dette er noko vi kan hjelpe deg med. Truleg vil svaret vere ja. Du kan nå oss på tlf. 48 48 48 58.

2021 © Copyright - Geo Pro Vest AS - Levert av Erdal Solutions