Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomlova) stiller krav til at du som brukar av nettenesta blir informert om og samtykker til at det kan hentast inn informasjon om din bruk av tenesta.

Når du bruker geoprovest.no samtykker du i at det settast informasjonskapsler i din nettlesar. Ein informasjonskapsel er ei lita fil som sendast til din lettlesar frå den aktuelle tenesta.

Informasjonskapsler er nyttige på mange måtar. Dei gir oss moglegheit til å hente inn anonumisert informasjon om din bruk av nettsidene, slik at me kan tilpasse tenesta til brukarane sitt behov og interesser.

Dei fleste nettlesarar (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, osv.) er innstilt på å akseptere informasjonskapsler. Du kan sjølv endre innstillingane i din nettlesar, slik at det ikkje lagrast informasjonskapsler. Ver merksam på at mange nettsider ikkje vil fungere optimalt dersom du vel å ikkje akseptere informasjonskapsler.

Les meir om administrasjon av informasjonskapsler på nettvett.no